Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BATMAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Alp TİMUR Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut VAR İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Asım SALDAMLI Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim BİRKAN Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Öcal USTA Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TEPECİ Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Sevgin AKIŞ RONEY Boğaziçi Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Muharrem TUNA Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Umut AVCI Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BİRDİR Mersin Üniversitesi