Derneğimize Müracat

 Derneğimize veya Dernekle beraber herhangi bir şubesine, aşağıda belirtilen şartlara uyan kişiler üye olabilirler;   
  • Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip, 25 yaşını bitirmiş, TC vatandaşı gerçek kişiler ile tüzel kişiler,
  • TC vatandaşı olmayanlar için yukarıdaki şarta ek olarak, Türkiye’de ikamet etme hakkını haiz kişiler.
Derneğe giriş, Derneğin Tüzük kurallarını kabul etmek demektir. Sadece şubeye üye olmak için başvuru yapılamaz. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz Üyelik Şartları
  • En az 1 Turizm Derneği üyesinden referans mektubu
  • Şirket kuruluş gazetesi örneği
  • Yeni tarihli faaliyet belgesi
  • Savcılıktan temiz kağıdı