Tarihçemiz

Turizm Akademisyenlerinin örgütlenme düşüncesi birçok akademisyen tarafından dile getirilmiş olmakla birlikte 2015 yılına gelene kadar bu konuda somut bir adı atılmamıştı. 26 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden bir grup Turizm Akademisyeninin bir araya gelmesiyle hazırlanan taslak tüzük T.C. İçişleri Bakanlığına sunulmuş ve derneğin resmi kuruluşu yapılmıştır. Turizm Akademisyenleri Derneğinin, Türkiye’nin tüm şehirlerinde açılacak temsilcilikler yoluyla ulusal bir kuruluş haline gelmesi ve turizm akademisyenlerinin bir çatı örgütü olması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda katılımcı bir anlayışla yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde faaliyetler gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.