16 Kasım 2015 tarihinde Çanakkale’de düzenlenen 16.Ulusal Turizm Kongresinde, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Turizm Akademisyeni tanımlaması yapılmıştır. Kurul üyeleri tarafından ifade edilen ve yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların büyük çoğunluğunca (%78) kabul edilen haliyle, Turizm Akademisyeni;
“Turizm alanında akademik unvana sahip olan ve/veya bu alanda alanyazına önemli katkılar sağlayan bilimsel çalışmaları bulunan kişilerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

 

tuaderlogo